top of page

Contemplatieve Meditatie

 

 

Contemplatie is een proces naar "aansluiten bij", "aanwezig zijn" met. Zoeken naar het beleven van je essentie. Vrede vinden in.  Het betekent de stukken in en buiten onszelf die ons "afscheiden van het beleven van onze essentie" in de ogen kijken en laten gaan. Contemplatie gaat niet over het bereiken van een high of trance. Wie contemplatie beoefent vertrekt vanuit een gevoel dat niet alles is zoals het lijkt. Dat er meer verdieping mogelijk is. Dat het leven uniek is en je het ten volle wil beleven.

Contemplatie betekent stilstaan bij en ontmoeten. Stilstaan bij wat realiteit is, wat of wie je zelf bent. Is er meer? Bestaat God? Contemplatie doen we in verlangen naar vrijheid, naar onze oorsprong, de meest fundamentele werkelijkheid.

We leven allen in een wereld die geen antwoorden biedt op onze fundamentele vragen. Maar hebben alle vragen wel een antwoord? Antwoorden zijn het proces van denken en analyseren. Maar wat als het antwoord voorbij de analyse ligt? Elk van ons zal uiteindelijk zijn einde ontmoeten. Zijn ontmoeting met het ongekende. Moeten we daar bang voor zijn? Moeten we doen alsof het niet bestaat?  Kunnen we de wereld ervaren zonder te willen vasthouden?

We ontstaan uit het ongekende, en keren terug naar het ongekende. Het ongekende is dagelijks aanwezig. Het ongekende is de eindeloze basis waarbinnen zich ons gekende leven zicht afspeelt. Wie zich bewust wordt van het ongekende, zich ervoor openstelt ontdekt het ongekende zowel buiten als binnen. Er opent zich een deur naar waar omschrijving geen plek heeft en waar elk moment de essentie zelf is.

Contemplatie doe je alleen of met meerdere personen. Samen delen we een stille ruimte om rustig in contemplatie te gaan. We maken hiervoor gebruik van de vele oude teksten en tradities die de mensheid rijk is en al duizenden jaren onderwezen worden. Verschillende tradities komen hierbij aan bod, zoals advaita, non dualisme, christelijke mystiek, boeddhisme, etc... 

 

Samen luisteren we in stilte naar hun woorden en laten deze op ons inwerken.

 

 

pexels-download-a-pic-donate-a-buck-^-54379.jpg
bottom of page