top of page

Tarot

The World.jpg

De Tarot kaarten zijn een set van 78 kaarten met afbeeldingen die verwijzen naar de ervaringen en uitdagingen waar we in ons leven mee te maken krijgen.

De geschiedenis van Tarot gaat eeuwen terug. De symboliek die erin verwerkt zit is heel gelaagd en gaat over het materiële aardse bestaan, maar ook over het bewust worden van een diepere mystieke kracht in ons en de wereld. Een kracht waar heel onze werkelijkheid mee doordrongen is.  De Tarot vertelt ons dat de weg naar vervulling niet kan gevonden worden door je weg te keren van het leven, maar door steeds weer de uitdaging aan te gaan en in het leven te stappen, hoe zwaar het ook mag zijn. De Tarot roept op tot actie, wijsheid en het beste van jezelf.

Toekomst:

Tarot wordt vaak gezien als waarzeggerij, het voorspellen van de toekomst. Dit is echter een heel nauwe omschrijving van Tarot. Tijdens een Tarot sessie wordt een specifieke vraag gesteld, of een algemene schets van het leven gevraagd. Daarna worden de kaarten gelegd. De Tarot lezer, ikzelf, ga dan in vrije intuïtieve interpretatie van wat ik zie en voel. Ik spreek dit uit en stel waar nodig vragen, geef inzichten en beoordeel wat ik zie. Sommige dynamieken maken het mogelijk om bepaalde conclusies te trekken of gevolgen in te schatten van bepaalde handelingen. Dit maakt het echter geen specifieke toekomst voorspelling. Meer nog. Persoonlijk ben ik geen voorstander van het voorspellen van toekomst, of dit te proberen. Het kan mensen nodeloos jaren in de ban houden van een voorspelling, die misschien nooit zal gebeuren. Uiteindelijk wil ik u bekrachtigen en niet afhankelijk maken. Als u na een tarot sessie meer duidelijkheid voelt naar de toekomst toe zelf als heeft u geen exact beeld van de toekomst, dan ben ik blij. Ik wil u inspireren.

Ik werk met tarot om mensen te helpen om inzichten te verkrijgen, keuzes te maken en inspiratie op te doen. Dit kan zowel over heel materiële zaken gaan, maar net zozeer over emoties en geloof. Uiteindelijk brengt Tarot het materiële en spirituele binnen 1 geheel, het uiteindelijke doel van ons bestaan.

The Star.jpg
bottom of page