top of page

Gods Droom 20/06/2024


Enkele weken geleden zat ik te dagdromen. Ik zag mezelf na mijn dood in een ontmoeting met God. Hij verwelkomde me en vroeg me naar mijn leven. Hij leek niet echt geïnteresseerd in de specifieke materiële en lichamelijke details van mijn bestaan. Alsof dit maar bijzaken waren. Hij was verheugd te horen dat ik me in leven bewust geworden was van Zijn bestaan en hoe dat inzicht mijn leven beïnvloed had. Hij leek echter meer te willen horen. Hij vroeg me of ik verder gegaan was dan enkel Zijn bestaan te herkennen.


Hij wou weten of ik op basis van deze herkenning actief keuzes was gaan maken in mijn leven om bij te dragen tot Zijn Droom. Ik antwoordde hem dat ik veel getwijfeld had in mijn leven over wat Zijn Droom eigenlijk was.


Ik vroeg hem: Wat is Uw Droom dan?


Mijn Droom is dat elk mens Mij in leven mag herkennen en dat zij leren werken met het grootste talent en de grootste kracht die ik in elk van hen plaatste.


Welke kracht bedoelt U?


Hij vertelde me dat ieder mens boven al zijn gaven 1 heel belangrijke kracht bezit. Deze kracht is het ware Godsgeschenk. De mens schept met zijn gedachten letterlijk de realiteit. Helaas is de verfijnde kennis van dit proces verloren gegaan en soms zelf bewust verborgen gehouden. Daar draagt de mens in toenemende mate de gevolgen van.


Hij zei dat er in het verleden al meerdere boodschappers door hem uitgestuurd werden om de mens te herinneren aan die kracht en hen te leren om ermee om te gaan. Zij werden vaak misverstaan of hun boodschap verwaterde doorheen de tijd. Sommigen die de kracht ontdekten misbruiken haar en gingen eraan ten onder.


Hij vroeg me:


Nu jij weet dat je krachtig bent en dat je via je gedachten een effectieve invloed uitoefent op de schepping:


Hoeveel tijd van jouw leven ben jij in gedachten bezig geweest met je zorgen te maken over jezelf of ben je verstrooid geweest met zaken die jouw bewust scheppend vermogen op nul gezet hebben? Hoeveel tijd in jouw leven heb jij doorgebracht in een gevecht tegen een perceptie van machteloosheid, dreiging of tekort? Hoeveel tijd heb je besteed aan oordelen over van alles en nog wat?


Meteen voelde ik een ongemak. Ik besefte dat ik ontzettend veel tijd doorgebracht had met bezorgd zijn, verstrooiing en eigen ongemakken. Heel wat van mijn gedachten hadden te maken met overleven en het verwerven van zekerheid. Een groot deel van mijn leven was ik bezig geweest met het reageren op iets dat ik niet aangenaam vond of wou verbeteren.


Ik vroeg Hem:


Maar dat is toch altijd zo? Is dit dan niet de standaard gang van zaken voor zo goed als iedereen?


Dat klopt zei Hij. Iedereen die vergeten is hoe krachtig zijn gedachten zijn en wat de gevolgen zijn als je het proces verkeerd gebruikt.


Nu jij weet welke kracht ik in jou plaatste:


Hoe zal je ermee aan de slag gaan als ik je terug stuur? Zal je je eigen gedachten onder de loep nemen omdat je beseft dat ze gevolgen hebben? Hoe zal jij ze gebruiken? Zal je de verantwoordelijkheid voor je gedachten en werkelijkheid opnemen?


De kern van de Kracht waarover Ik spreek is de volgende:


Gedachten, dromen, wensen en gebeden die jij projecteert vanuit een ongemak in jezelf en een strijd tegen onbehagen zullen een realiteit scheppen van meer onbehagen voor jezelf en anderen.


Gedachten, dromen, wensen en gebeden die jij projecteert vanuit een spelende nieuwsgierige vrolijke vertrouwelijke onschuld en die een herkenning uitdrukken van iets dat voor jezelf vreugde opwekt en gelijktijdig ook waar zijn voor ieder ander mens op deze aarde zijn de gedachten die Mijn Droom uitdrukken.


De vreugde om te ervaren dat jouw wens zich bij een ander realiseert en niet noodzakelijk bij jou moet dezelfde zijn als mocht het bij jou gebeuren. Zelf als jij de laatste in de rij bent moet je wens als Waar stand houden.Mijn Belofte.


Volg deze instructies in eerlijkheid. Pas dan gaat de deur open en zal je stilaan merken dat wonderen gebeuren rond jou en anderen die rechtstreeks samenhangen met jouw gedachten. Deze wonderen zullen je geloof doen groeien in de Waarheid hier besproken en zullen je aansturen om nog meer van jouw aandacht te gebruiken om in dit proces te stappen.


Het ijsje.


Denk aan die prachtige dag toen je als kind een ijsje kreeg of een andere situatie die je “gegeven” werd. Die onverwachte eerlijke emotie van onschuldige vreugde. Dat is waarmee je aan de slag moet. Vertrek steeds weer van dit punt bij het formuleren van nieuwe dromen die voor jezelf en anderen waar zijn. Als je wens of gebed hetzelfde gevoel kan opwekken in jou als op die dag is jouw taak volbracht. De rest zal gebeuren zonder dat je nog meer hoeft te doen. Jij hoeft het enkel te formuleren. Vroeg of laat zal het gebeuren. Geef niet op en blijf dit zoveel mogelijk doen van de kleinste tot de grootste gedachten. Wie zaait zal oogsten. Elke dag is een kans op duizend oude maar ook duizend nieuwe gedachten, wensen, gebeden en dromen.


Let wel:


Wees als een kind. Gebruik geen strategie anders werkt de Kracht niet in jouw voordeel. Wie vertrekt vanuit verdriet zal verdriet zaaien. Wie vertrekt vanuit schaarste zal schaarste zaaien. Vertrek nooit vanuit strijd en boosheid tijdens dit proces. Droom, bid, wens en denk eerlijk en spontaan aan wat vreugde wekt voor jezelf alsook alle anderen. Formuleer je woorden aandachtig zodat ze geen strijd maar Waarheid uitdrukken. De kracht van het woord is veel groter dan jij nu aanneemt maar hoe verder je gaat in dit proces hoe meer je het zal begrijpen en hoe meer je erop zal letten.


Levenspad:


Dit is geen eenzijdig verhaal want je zal wonderen ervaren die jouw vertrouwen in dit proces verdiepen. Dit is Mijn Droom voor jou. Dit is het pad van geloof en vertrouwen. Zo groei je en bouw je mee aan Mijn Koninkrijk. Ooit zal je vertrouwen in dit proces groot genoeg zijn om het te delen met anderen en dan zal je hen vertellen over wat ik je hier vertelde en ook zij zullen leren lopen op dit pad en op hun beurt getuigen over de kracht van deze woorden.Foto by Pexels, RDNE Stock project


14 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page