top of page

Het Kwaad 27/04/2024Schrijven over geloof is gemakkelijk. Maar je geloof uitdrukken in dagelijkse actie is niet altijd evident. Het zet je namelijk voor keuzes en dilemma's.


Ik las deze week de spreuk: “Wie op zoek is naar waarheid is op zoek naar God.”


We vinden God door de leugen te herkennen. Hiervoor moeten we alles in vraag stellen en tegen het licht van waarheid houden. Ook wat zich als mooi en nobel voordoet. Niet makkelijk.


Eerlijkheid is hiervoor noodzakelijk want wij allemaal hebben zwakke plekken. Plaatsen in onszelf waar we al dan niet bewust een leugen koesteren. Maar wat is dan een leugen?


Lucas 6:39-42

“Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: 'Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt?' Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog; dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit.'”


De vraag stelt zich steeds opnieuw: Wat is waarheid? Wat is leugen? Wie God zoekt zal koorddansen op een touw van waarheid en leugen, donker en licht, goed en kwaad. Wie God gevonden heeft zal dat blijven doen om de relatie tot hem te eren en dicht bij Hem te blijven. God vinden betekent niet dat je verlost bent van de koorddans.


Ik probeer een centraal vertrekpunt te vinden om zaken te duiden zoals “de leugen” en “het kwaad”. Het kwaad wil ik immers niet. Niet in mezelf en niet buiten mezelf. Het bezoedelt mijn relatie tot God.


Waar is het kwaad? Hoe opereert het? Hoe kan ik het herkennen in mezelf, anderen en de maatschappij? Als ik het kan herkennen heb ik de keus er niet op in te gaan. Zo kan ik kiezen om in mijn waarheid te staan.


Vandaag kwam bij me op dat het kwaad een richting is. Het is het ontwikkelen van strategie en het verwerven van macht door anderen “afhankelijk” te maken van jezelf maar ook door jezelf afhankelijk te maken van anderen en te parasiteren op hun kracht.


Afhankelijk zoals in “minder zelfvoorzienend”. Minder in staat om op eigen benen te staan en te opereren los van de kwade invloed. Het kwaad is afhankelijk van het onvermogen van de ander om zich ertegen te verzetten. Het is een meester in propaganda en manipulatie. Het heeft zwakte en onwetendheid van de ander nodig voor zijn eigen plan. Het kan immers niets zelf dat het onafhankelijk maakt en specialiseert zich in het afnemen van onafhankelijkheid.


Hoe werkt verovering van een land van lokale stammen levend van de landbouw die dus onafhankelijk zijn? Veroveren betekent: Onder jouw invloedssfeer brengen en houden. Het kwaad conditioneert de vrijheid van de ander tot zijn voordeel. Communicatiestromen van de ander (relaties) verbreken in woord en daad. Handel ondermijnen, cultuur vernietigen, guerrilla's trainen om boeren te saboteren, hongersnood scheppen, onrust zaaien, ruilhandel verbieden, verplichte munt invoeren, het gebruik van een taal verbieden, een nieuwe taal introduceren, de media inpalmen, haat opwekken tegen de vrije geesten in de maatschappij, zelfredzaamheid blokkeren, onderwijs overnemen, verdelende ideologie overdragen op de jongsten daar dan de voordelen van plukken.


Het is een beproefde methode: Neem deel in het scheppen van een probleem en biedt dan zelf een oplossing aan die jouw interesses ten goede komt. Doe dit bij voorkeur in naam van een hoger doel zodat jij als goed naar voorkomt en anderen als slecht kan veroordelen. Verdeel en heers.


Wij zien het kwaad vaak als iets vuil en lelijk. Maar in werkelijkheid zit het veel dieper en vaak verpakt in een heel mooi jasje. Hoe mooier en nobeler het klinkt hoe gevaarlijker het terrein. Hoe meer oplossingen aangedragen worden om van iets verlost te raken hoe duidelijker de alarmbel.


De weg naar de hel is geplaveid met goede intenties.


Citaat CS Lewis:


“Van alle tirannieën kan een tirannie die oprecht wordt uitgeoefend voor het welzijn van haar slachtoffers de meest onderdrukkende zijn. Het is misschien beter om onder roofridders te leven dan onder almachtige morele bemoeials. De wreedheid van de roofridder kan soms slapen, zijn hebzucht kan op een gegeven moment verzadigd zijn maar degenen die ons kwellen voor onze eigen bestwil zullen ons blijven kwellen omdat ze dat doen met de goedkeuring van hun eigen geweten.”


Hoe kunnen we dit in de actualiteit kaderen? De evolutie naar “alles elektrisch” waarbij energie niet meer in woningen kan bewaard worden en dus via een knop op afstand kan worden afgezet. De steeds terugkerende oproep naar meer overheid om de planeet te redden. Het ontstaan van wereldorganisaties die 1 centrale overheid en gezondheidssysteem willen voor heel de aarde. Meer camera's en artificiële intelligentie om alles te meten en te sturen. Het vrije individu presenteren als egoïst. Het introduceren van een oneindige reeks identiteiten en voorkeuren die ons onderscheiden. Onze taal aanpassen zodat alles politiek correct wordt en niets meer duidelijk omschreven. Mensen juridisch verantwoordelijk stellen voor hun mening omwille van emoties van anderen. Vrije meningsuiting als gevaarlijk presenteren. Het opleggen aan dokters wat zij moeten voorschrijven aan hun patiënten. Het verbieden en bemoeilijken van natuurlijke geneeswijzen. Het introduceren van steeds hogere drempels in tal van activiteiten? Het willen weten van elk detail van ons privé leven?


Maakt bovenstaande evolutie ons zelfvoorzienend of bekrachtigt het een systeem?


Het is belangrijk te weten dat deze stroom nooit stilstaat. Het is NOOIT GENOEG en zal geneigd zijn door te gaan tot elk domein van onafhankelijkheid veroverd is.


Hoeveel dingen doen we dagelijks nog in vrijheid zonder controle en dwang?


Elke vorm van persoonlijke keuze en vrijheid is een potentieel doelwit voor het kwaad. Van het maken van de keuze van wat we eten, hoe we ons kleden, hoe we betalen, hoe we ons gedragen, wie ons partner wordt, hoeveel kinderen we willen, welke opvoeding we hen geven, waar we in geloven, hoeveel moestuin we hebben, hoeveel lampen er hangen in ons huis, wat we mogen consumeren, hoeveel voertuigen, hoeveel reizen en naar waar, hoeveel geld we verdienen, hoe lang we leven. Overal wil het kwaad zijn zeg in uitbreiden.


Al deze domeinen en nog vele anderen zijn als een citroen voor het kwaad dat steeds maar meer perst omdat het ons vrije levenssap nodig heeft om te opereren.


Kwaad ontkracht. Kwaad beperkt. Kwaad maakt afhankelijk. Kwaad manipuleert uitsluitend in eigen voordeel. Kwaad maakt blind.


Liefde bekrachtigt. Liefde laat vrij. Liefde vindt haar voordeel in het voordeel van de ander. Liefde opent ogen.


Ik ben ervan overtuigd dat we een stroom kunnen voelen in onszelf die de juiste richting aanwijst. Ik ervaar dit als de Heilige Geest die leeft in ieder van ons en als we naar hem luisteren en eerlijk zijn toont hij ons wat zijn droom voor ons is. Niet een richting opgelegd door externe personen of systemen die het menen beter te weten maar een levenswandel waar het beleven van onze eigen relatie tot God centraal staat. Dat zint het kwaad niet. Het kwaad wil immers zelf centraal staan.


Hiermee is de oprechte beleving van de Heilige Geest en alles wat met God te maken heeft een vijand voor het kwaad. Het kwaad is fundamenteel bang van alles en wil daardoor alles kunnen voorspellen en controleren. Maar God is onvoorspelbaar en zijn liefde laat mensen onvoorspelbare dingen doen. God roept op tot vrijheid. Je weg vinden op basis van je unieke relatie tot hem. Daar heeft het kwaad niets over te zeggen. God zet mensen aan het kwaad te overstijgen. Elk op hun manier. God is individueel in zijn relatie tot jou. Hij wil van jou in tegenstelling tot het kwaad geen eenheidsworst maken.


Het kwaad wil ons uiteindelijk van elke vorm van individualiteit ontdoen want het is bang voor al wat anders is dan zichzelf. Finaal is het kwaad anti – leven, anti – waarheid, anti – schepping, anti – anders. Het kwaad haat zichzelf het meest van al want het voelt zijn eigen zwakte. Maar in plaats van daar verantwoordelijk voor te nemen begint het datgene te haten dat anders is. Alles dus. Het kwaad is schuldig, laf en lelijk. Het houdt niet van onschuld en zal altijd de onschuldigen en minst weerbare eerst proberen aan te pakken. Zij vormen de makkelijkste prooi voor zijn laffe aard. Mensen in onwetendheid houden en verstrooid houden is dan ook zijn grootste truck. Brood en spelen.


Het kwaad is als een destructieve logica die als laatste daad de volledige vernietiging van het leven veroorzaakt.


De finale van het kwaad:


1 knop die de kracht heeft alles te vernietigen, 1 operator, 1 daad. De finale druppel van de citroen waar het kwaad zichzelf ook mee vernietigt want zonder het sap van de ander heeft het geen kans van bestaan meer. Zielloze logica op zijn best: Als een probleem niet kan opgelost worden vernietig dan al wat het probleem veroorzaakt en noem het een daad van liefde.


Ik vraag mij soms af of dit het onvermijdelijke eindpunt van onze wereld is. Technologie brengt ons steeds dichter bij een punt waar alles zo verbonden is dat de actie van enkelen een gigantisch gevolg kunnen veroorzaken. Wij zijn allemaal zo afhankelijk geworden van dit systeem dat zich steeds verder vertakt.


Een finale reset. Als de zondvloed. Het einde van alles en het begin van een nieuwe cyclus waar we opnieuw dezelfde kansen en keuzes krijgen. Zou dit al eerder gebeurd zijn? Moet het zover komen? Zal God tussenbeide komen?


Ik hoop het. Met heel mijn hart.
Foto Pexels Cottonbro


9 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page