top of page

God en waarheid 26/01/2024


God is de hoogste vorm van authenticiteit, want hij is grenzeloos. Hij heeft geen begrenzende vorm en is onverhuld. Hij is toegankelijk voor iedereen, ongeacht status of herkomst. Hij is eeuwig en onveranderlijk. Je kan hem uit het oog verliezen, maar uiteindelijk is hij onvermijdelijk. Hij is wat overblijft nadat de vorm die ons van hem scheidt loslaat. In die zin is God als waarheid. Op zichzelf staand, onverhuld, onaantastbaar, eeuwig en onveranderlijk.


Wie de vorige publicaties aandachtig gelezen heeft zal merken dat de weg naar God telkens een terugkeren is naar God. Dat kan ook niet anders. We ontstaan uit God, leven in zijn creatie en we dragen hem in ons hart. We leven in een realiteit die volledig bestaat dank zij hem. Als we God missen en zoeken is dat omdat we die verbinding niet meer voelen. We zijn de waarheid die hem dichter bij ons brengt uit het oog verloren. Vraag is dus hoe het komt? Ergens zijn we in de verkeerde richting gaan kijken, weg van God, weg van de waarheid. Als we de zaken die ons laten wegkijken van God kunnen ontdekken (= de leugen) dan vinden we automatisch ook de weg naar God.


Het is door onze aandacht voor vormen dat we God uit het oog verliezen. Vormen verblinden ons tijdelijk, maar vergaan. God is waarheid en blijft bestaan. Vormen die we gebruiken om de leegte in onszelf te vullen of niet te ervaren zijn als leugens want ze verwarren en doen wegkijken van God. Het gaat er niet om alle vormen uit je leven te bannen. Dit kan niet want ze vormen ons bestaan. Het gaat erom te beseffen dat het slechts tijdelijke beelden zijn die vervallen. Als we dit vergeten en vormen gaan zien als alomvattend en onvergankelijk (als God) neemt onze toenemende frustratie en gehechtheid aan vormen ons mee in een labyrint aan ervaringen die onze aandacht volledig overnemen en ons God uit het oog doen verliezen.


God is de waarheid die zich openbaart als je door alle leugens (= wat je van God weghoudt) heen kijkt, ook deze waar je zelf in gelooft. Maar hoe ontdekken we de leugens?


De aard van de leugen:


De leugen doet zich voor als de waarheid en levert een voordeel op voor de leugenaar. Ze isoleert de leugenaar(s) van de rest in zijn/hun vermeend voordeel. De leugen is in alle opzichten wat God niet is. Wat de waarheid (God ) begrenst en vorm geeft is een leugen. We hebben allemaal de leugen in ons, zodra we onszelf omschrijven en vorm geven. Nationaliteit, ras, vlaggen, huidskleur, religie, voorkeur, klasse, IQ, EQ, politieke partij, etc. In het aanschijn van een onbegrensde God zijn het beperkende leugens. Het zijn de vormen waar wij in geloven die ons van hem scheiden. Gods aard lost vormen op en legt het hart van de mensen bloot in waarheid.

De leugen is tijdelijk, moet moeite doen om zichzelf in stand te houden en moet een masker van waarheid dragen. De leugen is enkel geïnteresseerd om zichzelf in stand te houden versus de waarheid. Een leugen is een schijnwerkelijkheid. Een leugen doet zich schoner voor als ze is. De leugen manipuleert en bedriegt, houdt de schone schijn op, wetende dat hij niets is in het oog van de waarheid, van God. De leugen is een vorm van geweld. Als een leugen dreigt uit te komen zal de leugenaar er vaak een schepje bij doen en in het uiterste geval zal de leugen proberen diegene die de waarheid ziet en spreekt te vernietigen. Ze zal dit altijd doen in de naam van een mooier en hoger doel. Oorlog voeren voor de vrede, opsluiten in naam van vrijheid, veroordelen in naam van waarheid, straffen in naam van God, censureren in de naam van vrije meningsuiting, doden in naam van het leven, tirannie in naam van liefde, etc...

Op geen enkel moment zal de leugen toestaan dat de voordelen die eruit voortvloeien door de waarheid ontnomen worden. De leugen is de vijand van de waarheid, van God. De leugen bedient zich van mooie woorden, hysterie en zal proberen de waarheid in een slecht daglicht te plaatsen. De leugen moet zichzelf continue verdedigen, de waarheid behoeft geen verdediging. De leugen zal tot op het einde iedereen in haar ban overtuigen dat ze baat hebben bij haar valse waarheid. En veel mensen zullen haar volgen en verdedigen zolang er een individueel voordeel te halen valt. Het is een enorme valkuil die jarenlang en misschien wel eeuwenlang kan doorgaan. De cirkel van geweld zal blijven toenemen om de leugen te verdedigen tot zij uiteindelijk opbrandt en ieder naakt voor God, de waarheid komt te staan. In de ogen van God en de waarheid zijn we immers allemaal gelijk. God maakt de ongelijkheid die door de leugen mogelijk was met zijn waarheid ongedaan. Gods waarheid is er voor iedereen en eeuwig. Het is enkel een tijdelijke leugen die ons anders laat geloven, vroeg of laat zal de waarheid er een eind aan maken. De leugen moet zich steeds weer voeden met energie om stand te houden, een uitputtingsslag die ze uiteindelijk zal verliezen want haar vijand God heeft geen energie nodig om zijn waarheid stand te houden.


De gevaarlijkste leugens zijn deze waar je zelf in gelooft en als waarheid ziet. Dit zijn immers de leugens die je niet zal bevragen in jezelf en anderen. Je kan niet tot God komen als je bepaalde leugens niet doorziet en als waarheid ziet.


In onze wereld is de leugen wijdverspreid alsook het onvermogen van de mensen om hem te herkennen. Leugens leven net zozeer in onszelf als in de wereld rond ons. Ze beginnen vaak op heel jonge leeftijd. Een fundamentele leugen in ons is de aanname dat we onze waardigheid moeten bewijzen in de ogen van een ander en de wereld. De basis van onze persoonlijkheidsvorming, het ik dat non stop met zichzelf praat is niets anders dan een constante poging ergens te geraken, iets te verwerven, iemand te worden, een oplossing te vinden. We drukken hiermee constant een geloof uit in de leugen dat we minder dan optimaal zijn en op zoek moeten gaan naar een betere versie van onszelf.


Hoe meer men ons overtuigt dat er iets mis is of niet compleet is met ons hoe sterker we in de ban van de leugen komen. Hoe meer men ons beelden van succes (vervulling) toont hoe dieper het geloof dat we onvervuld (onsuccesvol) zijn omdat we niet aan het beeld voldoen.

Wij geven de leugens waar we als ouder en gemeenschap in geloven mee aan onze kinderen.

Als we ons leven vorm geven vanuit de onderliggende leugen dat we iets nodig hebben om waardig te zijn, dan lopen we in de verkeerde richting. Weg van authenticiteit. Dan lopen we leeg ongeacht hoeveel spullen we verwerven en vlaggen we volgen. Niets zal ons vervullen en we zullen vastlopen in de bodemloze put, de toren van Babel.


Een andere diepgewortelde leugen is dat we via onze eigen wil tot God kunnen komen. Helaas klopt dit niet. Je kan verlangen naar God en in woord en daad zo dicht mogelijk proberen te komen, maar de finale stap in realisatie overkomt je. Dan breekt hij door je laatste barrières en raakt hij je. Ware overgave gebeurt als alle opties verbruikt zijn in het aanschijn van overmacht. Zolang je God zoekt ben je nog opties aan het verkennen die je dichter brengen. Je kan je vorm finaal niet zelf overstijgen, want deze verzet zich tegen God. Het is niet jij die tot God komt, maar God tot jou.


Er komt een moment in ons leven waarop we onze eigen waarheden in het licht moeten houden en bevragen. Iedereen zal de gevolgen van de waarheid die het einde maakt aan de leugens onder ogen moeten komen. In naam van God, in naam van de waarheid. Er is geen andere weg. Het is een keuze die je buiten de vermeende korte termijn voordelen van de leugen zet en veel heiligen en Christus hebben er de prijs voor betaald. Zij kozen voor de waarheid ondanks het grote verlies dat dit voor hen teweeg bracht. Kiezen voor God is kiezen voor waarheid.


Wil je op de hoogte blijven van nieuwe publicaties, schrijf je dan hier in.
23 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page