top of page

Intentie gebed 07/01/2024De woorden voor dit gebed kwamen in me op en schreef ik voor iemand op zoek naar hulp en bescherming. Soms komen we op een plaats in ons leven waar we voelen dat we niet verder kunnen en we verloren zijn. Al onze pogingen om ons leven zelf te sturen zijn mislukt en de duisternis overmant ons. In de eerlijke en volledige herkenning van onze eigen onmacht herkennen we Gods almacht als enige redding. In dit gebed verklaren we de herkenning hiervan en ons verlangen om terug aan te sluiten, het verzet te staken en in Gods wil te leven.God ik herken u als allerhoogste, als waarheid, als licht in de duisternis.

U bent de hoogste kracht die alles overwint.

Ik herken dat u de schepper bent en niets kan bestaan zonder u.

Ik herken de tekenen die u me stuurde en me vragen om recht te staan voor u.

Ik kies voor u. Ik geef me over aan u.

U bent de bron en de bestemming van alles. Naar u zal ik in leven en dood terug keren.

U bent onbegrensd en eeuwig en ik herken mezelf als nietig in uw aanschijn.

Ik weet dat u mij ziet en kent als geen ander

Ik heb vele maskers gedragen, maar voor u sta ik naakt en kwetsbaar.

Zonder u ben ik verloren.

Ik heb u nodig.

Bevrijd me van de hoogmoed die me misleidt en de leugens van de wereld.

Bevrijd me van valse profeten en help me ze te herkennen.

Enkel u heb ik nodig.

Help me in wijsheid de waarheid te herkennen en bescherm me.

Ik herken dat waar u bent de duisternis niet kan zijn.

Ik ben vastbesloten in uw richting te kijken en te gaan.

Help me. Ik wil waardig zijn voor u.

Ik vraag om uw hulp, dat u mij verlost van mijn duisternis zodat ik meer van u en minder van de ander mag worden.

Het duister is nietig en machteloos in uw aanschijn.

Geef me de kracht het boze te verbannen uit mij en u binnen te laten.

Ik open mezelf enkel nog voor u.

U bent de eigenaar van mijn lichaam en ik slechts de hoeder.

Ik vraag om uw kracht, dat u me mag sterken om schoon schip te maken.

Zodat dit lichaam terug uw tempel mag zijn, schoon en altijd klaar om u te ontvangen, mocht u het willen. U bent mijn hoogste liefde.

Ik vraag om vergeving voor de vele fouten die ik maakte en de vele leugens die ik geloofde.

Ik keer om, vastbesloten, in uw naam kies ik voor het leven en overwin ik de dood.

Voor u wil ik recht staan en mijn hart openen.

Verban de leugen in mijn leven. Verban het kwaad dat mij verzwaart.

Ik hoor u toe, en niemand anders.

Uw wil geschiede, waar u het wenst, wil ik zijn.

Maak van mij een licht aan uw hemel.

Geef me aub nog een kans.
Mijn vader in de hemel, geheiligd is uw naam.

Dat uw wil geschiede in de hemel als op aarde.

Geef me heden mijn dagelijks brood en vergeef me mijn schulden.

Zoals ik vergeef aan mijn schuldenaren.

Leid me niet in bekoring en verlos me van het kwaad.

AmenHeer, ik ben niet waardig dat u tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.Schrijf je hier in om verder op de hoogte te blijven van publicaties. Foto door Serkan Göktay. Pexels.24 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page